O nás

Firma Agroservice bola založená v roku 1994 ako združenie fyzických osôb. Neskôr bola transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom AGROSERVICE Trnava s.r.o. Pôvodným zameraním firmy bol obchod s poľnohospodárskymi produktmi a poskytovanie špedičných služieb. Od roku 1998 vzhľadom na rastúci objem obchodnej činnosti a zvyšujúci sa dopyt po špedičných a dopravných službách firma rozšírila svoju činnosť aj v tejto oblasti a dnes poskytuje kvalitné služby predovšetkým v medzinárodnej ale aj vnútroštátnej doprave.

Od roku 2004 spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch v Trnave na Ulici 9. mája. V súčasnosti má 15 zamestnancov a 3 spoločníkov. Prosperitu a neustále napredovanie umožňuje firme kladenie dôrazu na kvalitu práce, rýchlosť a profesionálny prístup k zákazníkovi. Spolupracuje s firmami podobného zamerania v mnohých členských štátoch Európskej únie ale aj mimo nej.

Základnou filozofiou spoločnosti je snaha o maximálnu spokojnosť svojich partnerov. Túto dosahuje poskytovaním kvalitných služieb 24 hodín denne, sústavným zvyšovaním odbornosti a profesionálnej úrovne svojich zamestnancov.