Špedičné služby

Firma Agroservice poskytuje aj ďalšie služby v cestnej kamiónovej preprave tovarov. Predovšetkým sú to špedičné služby pri zasielaní tovarov rôzneho objemu a hmotnosti do všetkých štátov západnej a strednej Európy podľa individuálnych požiadaviek klienta, vrátane prepráv v rámci Slovenskej republiky.

Iné služby

Agroservice tiež poskytuje colné a deklaračné služby spojené s dovozom alebo vývozom tovaru pri obchode s nečlenskými štátmi Európskej únie.

Ceny za prepravu alebo iné služby sa určujú dohodou v závislosti od mnohých kritérií, predovšetkým vzdialenosti, hmotnosti a objemu tovaru, náročnosti na rôzne poplatky, colné konanie a pod. Po vyplnení nasledujúceho formulára Vám bude zaslaná cenová ponuka.

ZADANIE DOPYTU

Miesto nakládky
Miesto vykládky
Dátum nakládky
Celková hmotnosť
Popis tovaru
Firma
Kontaktná osoba
Telefón
Fax
E-mail
Poznámka
Vložte kód: »